Engagement

Het is altijd mogelijk om contact te maken met onze spirit. Hoe naar, verkrampt of onvrij we ons ook voelen. Het is geen afgesneden, heilig deeltje van onze persoonlijkheid. Onze spirit is altijd al aanwezig en straalt door in alles wat we doen en zijn. Het kan overschaduwd zijn, ongekend of verborgen. Dan zijn we de verbinding ermee uit het oog verloren. We zitten onszelf als het ware in de weg.

Als we ons focussen op spirit, rusten we in onze eigen, vrije aard en zien we helder wat we willen en hoe we het willen in relatie tot anderen en onze omgeving. Hiermee is de weg vrij om ons opnieuw te engageren en keuzes te maken die bij ons passen. We hebben het stuur van ons leven weer in eigen hand genomen.