SpiritView

Spirit verwijst naar het bewustzijn dat wakker wordt als we niet meer samenvallen, niet meer geïdentificeerd zijn met onze problemen en moeilijkheden. Spirit is onze ware aard, wie we ten diepste zijn. Onze spirit is van een andere orde dan wie we geworden zijn door onze geschiedenis, onze opvoeding en onze levenservaringen.

In contact met jezelf
SpiritView helpt je contact te maken met je spirit. De vernauwde blik op onszelf en de situatie waarin we ons bevinden wordt hierdoor ruim en helder. Dit geeft een ander perspectief, een frisse kijk op onszelf en op de wereld om ons heen. Door ons te verzoenen met hoe het nu is en wat zich nu voordoet in onszelf en onze omgeving, geven we ruimte aan spirit en zijn kwaliteiten: een royale en compassievolle houding naar onszelf en anderen, persoonlijke kleur en pit, sensitiviteit en pure kracht.