Supervisie voor coaches, counsellors en therapeuten

Spiritview biedt supervisie aan voor andere coaches en therapeuten die:

  • Hun vakman of –vrouwschap willen verbeteren en verdiepen
  • Een sparringpartner zoeken om eigen casuïstiek te bespreken en te verhelderen
  • Zich bewust willen worden van de eigen blinde vlekken en deze willen verhelderen
  • Tegen eigen angsten of andere emoties aanlopen in het werken met cliënten
  • Worstelen met overdracht- en tegenoverdracht

De supervisie wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. Tijdens een kennismakingsgesprek worden de specifieke leervragen nader benoemd. Vervolgens bekijken we samen welke vorm en duur van begeleiding passend zijn.