Teamcoaching

Teams zijn voor organisaties en bedrijven een manier om krachten en kwaliteiten te bundelen om zo de gewenste synergie te bereiken. In de praktijk blijkt dat vaak lastig. Samenwerken en ieders potentieel ten volle benutten blijkt een hele kunst!

Voor kleine teams (tot 8 personen) verzorgt Spiritview teamcoaching. Tijdens enkele bijeenkomsten van een paar uur wordt het (management-)team begeleid bij een onderzoek van de eigen situatie en problematiek. Er wordt gewerkt met onder andere de communicatiestijl van het team, het onderzoeken en uitwisselen van de achterliggende drijfveren en behoeften van de teamleden, het uitwerken van misverstanden of oud zeer. Er worden tips aangeboden voor een andere houding en aanpak. Deze worden meteen, onder begeleiding van de coach, in de praktijk gebracht.

De teamtrajecten van SpiritView worden op maat gesneden. Na een intensieve intakeprocedure wordt in overleg met de klant de vraag vastgesteld. Dan volgt een aanbod op maat.

SpiritView begeleidt teams die te maken hebben met:

  • De communicatie loopt niet (andere stijlen van communiceren, reactieve stijl van communiceren). Er is veel geharrewar, gekat en strijd, óf de communicatie is juist saai, bloedeloos en mensen laten niet het achterste van hun tong zien. 
  • De doelen en/of verwachtingen van de teamleden zijn onduidelijk of conflictueus 
  • Onderhuidse weerstand tegen de doelstellingen en/of de werkwijze van het team; 
  • De positie van het team in de organisatie is onhandig, niet voldoende uitgekristalliseerd of wordt niet gedragen door de omgeving (de bredere organisatie).